FANDOM


Kolumna zygmunta 1900

Kolumna Zygmunta, 1900

Plac Trzech Krzyży

Plac Trzech Krzyży 1900

Theatre Square Warsaw

Plac Teatralny, 1900

Marcin Zaleski Wziecie Arsenalu 600

Zdobycie Arsenału przez powstańców listopadowych

Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, nad Wisłą.

Historia i charakterystykaEdytuj

W roku 1526 Mazowsze wraz z Warszawą wcielono do Korony Królestwa Polskiego. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Trzy lata później obrano Warszawę jako miejsce zwołań sejmu walnego (w roku 1529 odbyły się tu pierwsze obrady), zaś w 1573 roku miała tu miejsce pierwsza wolna elekcja nowego króla. W tym samym roku miała tu miejsce konfederacja warszawska w sprawie uprawomocnienia tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej. Warszawa stała się ważnym łącznikiem między głównymi centrami politycznymi Polski i Litwy Krakowem i Wilnem, co było jednym z powodów przeniesienia rezydencji królewskiej w 1596, co uczynił Zygmunt III Waza. Odtąd Warszawa stała się ważnym centrum politycznym, gospodarczym i kulturalnym, przyjaznym dla szlachty, magnaterii i duchowieństwa.

Miasto leży po obu stronach rzeki i jest nieznacznie wydłużone wzdłuż jej brzegów (rozciąga się na ok. 30 km w kierunku północ-południe i ok. 28 km w kierunku wschód-zachód). Lewobrzeżna część Warszawy jest w większości położona na Równinie Warszawskiej.

Pozostała część miasta leży w Dolinie Środkowej Wisły oraz na Równinie Wołomińskiej (częściowo dzielnice wschodnie) i w Kotlinie Warszawskiej (częściowo dzielnice północne). Na Bielanach, Białołęce, w Wawrze i Wesołej występują porośnięte lasem, wysokie na kilka-kilkanaście metrów wydmy śródlądowe, z najwyższym naturalnym punktem wysokościowym – 122,11 m n.p.m..

W książkachEdytuj

Wszyscy główni bohaterowie książek Szklarskeigo są z pochodzenia Warszawiakami. Tadeusz Nowicki wychował się na Powiślu, gdzie szkolił się na terminatora ślusarskiego. Małżeństwo Wilmowskich mieszkało gdzieś na śródmieściu, ich syn po dramacie rodzinnym zamieszkał u wujostwa Karskich w okolicy Alei Ujazdowskich. Nie wiadomo jedynie, gdzie mieszkał i dorastał Jan Smuga.

Miejsca wspomniane w książkach to Plac Trzech Krzyży, Ogród Botaniczny, Aleje Ujazdowskie, Łazienki i Powiśle. Bohaterowie już nigdy (a przynajmniej w czasie akcji książek) nie wrócili do stolicy.