FANDOM


Colt1

Model Colt M1878

Colt2
Colt Model 1892 Revolver

Model Colt M1892

Colt – marka broni palnej (głównie bębenkowej), produkowanej przez przedsiębiorstwo Colt's Manufacturing Company. Ogromny sukces produktów Colta sprawił, że sama nazwa firmy często stanowi synonim słowa "rewolwer". Prócz tego przedsiębiorstwo produkuje pistolety, karabiny i różnego rodzaju strzelby.

Rewolwery oraz pistolety Colta były główną bronią wykorzystywaną przez bohaterów cyklu Szklarskiego oraz nierozłącznym elementem ich wyposażenia.

HistoriaEdytuj

Nazwa broni pochodzi od nazwiska wynalazcy i przemysłowca Samuela Colta, konstruktora pierwszego udanego wzoru szybkostrzelnego rewolweru kapiszonowego. Najważniejsze cechy prototypowego rewolweru z 1831 zostały opatentowane przez Colta, najpierw w Anglii w 1835, a potem, w 1836, w Stanach Zjednoczonych. Produkcja modelu znanego jako Paterson została rozpoczęta w 1836 w Paterson w stanie New Jersey przez Patent Arms Manufacturing Company – firmę będącą współwłasnością Colta.

MechanikaEdytuj

Pierwotnie była to broń na proch czarny. Proces ładowania polegał na nasypaniu odmierzonej dawki prochu do komór w bębenku, zabezpieczeniu go przybitką i wciśnięciu kul oraz nałożeniu kapiszonów. Proces ten trwał około trzech minut, aczkolwiek w literaturze spotyka się informacje o tym, jakoby potrafiono go naładować w czasie poniżej dwóch minut.

Konstrukcja ta była rewolucją na rynku broni palnej, gdyż będące w powszechnym użyciu pistolety oddawały pojedynczy strzał i wymagały ponownego ładowania, co trwało około 20 sekund. Pierwszy egzemplarz, wykonany w domowych warunkach, został zaprezentowany armii Stanów Zjednoczonych, lecz nie spotkał się z zainteresowaniem z jej strony. Prawdopodobnie powodem takiego stanowiska był fakt, iż aby nabić ponownie bębenek trzeba było rozebrać rewolwer, wyjąć go i dopiero ładować. Mimo to wyprodukowano parę tysięcy egzemplarzy tego modelu. W 1847 Colt uzyskał patent na model z sześciokomorowym bębenkiem. Był on pozbawiony wady poprzedniego modelu, tzn. ładowało się go bez konieczności demontażu rewolweru. Linia rewolwerów Colta była stopniowo rozszerzana o kolejne modele, między innymi kieszonkowy Colt Pocket.

W 1850 opatentowany został model Colt Navy nieznacznie różniący się od opatentowanego wzoru 1847. Został przyjęty na uzbrojenie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w 1851 (M1851). Rewolwery systemu Colta używane były przez obie strony w czasie wojny secesyjnej. W Europie rewolwerów tych używali między innymi powstańcy polscy w czasie powstania styczniowego w 1863. Rewolwer systemu Colta przechodził dalszą ewolucję, m.in. zastosowano w nim nabój zespolony i odchylany lub wymienny bębenek, co skróciło proces ładowania.